Outsourcing

El nostre equip expert gestiona les expedicions a les instal·lacions del client. Avui som el principal partner logístic de Font Vella. Demà podem ser el teu.

Capacitat
logística
Eficiència
Gestió global
Seguretat
total
Equips
flexibles
Comunicació
fluida
Camions
llançadora
Capacitat
logística

Gestionem un emmagatzematge de 7.500 europalets i portem a terme un moviment diari de 5.000 europalets. Amb capacitat per carregar i descarregar fins a 160 camions al dia.

Eficiència

Treballem amb rapidesa, dinamisme i eficiència contrastada aplicant la metodologia i la llarga experiència logística del Grup Moragas.

Gestió global

Ens encarreguem del control de qualitat del producte; de la seva traçabilitat utilitzant el mateix SGM (sistema de gestió de magatzem) que el client; de la preparació del picking; del control d’estocs FIFO i LIFO i de totes les gestions que se’n deriven.

Seguretat
total

Posem especial èmfasi en la seguretat de totes les persones que treballen i col·laboren amb nosaltres: equip de Moragas, proveïdors, clients i transportistes. Activar tots els protocols necessaris ens ha permès que durant 8 anys seguits no hi hagi hagut cap accident.

Equips
flexibles

Adaptem els nostres equips de treball en funció dels períodes de més activitat i de la càrrega de treball de cada moment.

Comunicació
fluida

Tenim una comunicació estreta i constant amb el responsable de logística del client per poder donar una resposta ràpida a les situacions que es presenten.

Camions
llançadora

Utilitzem camions llançadora propis per transportar la mercaderia de la planta de producció als nostres magatzems.