La nostra essència és el moviment. Fluïm com el recorregut d’una gota d’aigua. L’itinerari d’una fulla caient de l’arbre. O el sender del vent entre els boscos de les Guilleries. Apropem productes i persones a través d’un trajecte logístic apassionant que implica responsabilitat, concentració i sensibilitat. L’activitat diària sovint fa revolts, coneixem bé com resseguir-los. Sabem ser àgils perquè res s’aturi. Som experts a fer que tot flueixi.

Transport

Oferim un acurat servei de transport de càrregues paletitzades, completes o fraccionades.

Emmagatzematge

Emmagatzemem producte acabat i paletitzat no refrigerat. També preparem picking amb la màxima eficiència.

Manipulacions

Manipulem i gestionem tot tipus de material PLV i fem manipulacions manuals per accions de marketing.

Outsourcing

Gestionem les expedicions a les instal·lacions del client. Avui som el principal partner logístic de Font Vella.

Valors

Q
u
a
l
i
t
a
t
A
g
i
l
i
t
a
t
E
x
p
e
r
i
è
n
c
i
a
T
r
a
c
t
e
h
u
m
à
I
m
p
l
i
c
a
c
i
ó

Instal·lacions

Ubicació estratègica

Els nostres magatzems es troben ubicats a Sant Hilari Sacalm, a només 4 km de l’Eix Transversal (C-25). La nostra ubicació ens permet arribar arreu del territori d’una manera àgil i ràpida, i connectar logísticament amb qualsevol destinació internacional.

Magatzems
en moviment constant

Disposem d’una superfície total de 26.000 m2. D’aquests, 14.000 m2 són coberts, amb cambra per a un millor aïllament, i tenim 16 molls de càrrega. Entre els nostres set magatzems tenim una capacitat d’emmagatzematge de 25.000 europalets. La nostra especialització actual en el sector de l’aigua fa que els magatzems estiguin equipats amb prestatgeries mòbils d’alt rendiment i que l’organització del magatzem en faciliti la logística.

Equip

+

Grup Moragas som una família formada per més de 70 professionals. Molts d’ells amb una llarga trajectòria dins de l’empresa i altres d’incorporació recent, però amb la mateixa implicació i motivació per la feina ben feta. El Grup avança gràcies a la tasca coordinada de tots ells.